İmar Kanunu 18. madde Uygulaması ve Devlet Ortaklık Payı

3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde belediyeler veya valiliklerce imara uygun konut alanı elde etmek amacıyla imar uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar çerçevesinde arsa ve arazileri birbirleri ile birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil işlemlerini yaptırmaya arsa ve arazi maliklerinin muvafakatı aranmaksızın belediye ve valilikler yetkilidir. 18. Madde uygulaması ile birlikte imar planında umumi hizmetlere ayrılan yerler kamuya kazandırılarak inşaat yapmaya elverişli olmayan arsalar konut yapılabilecek parsel haline getirilmektedir.

İmar Kanunu’na göre düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak düşülebilmektedir. Ancak DOP, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin en fazla %45’i kadar olabilmektedir. DOP’un toplamı umumi hizmetler için yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az ise bu eksik kalan miktar belediye veya valilik tarafından kamulaştırma yolu ile tamamlanır. Bununla birlikte DOP düzenlemesine tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yer ve karakol gibi umumi hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatla kullanılamaz.

Kimi zaman belediyeler bu yetkilerini haksız ve/veya kanunda yazan oranlardan fazla şekillerde uygulamaktadır. İşte bu hallerde konusunda uzman hukukçular olarak, hakkı yenen Müvekkillerimize dava yoluyla yardım etmekteyiz.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.