2017 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklik ile bu kanunun 6. ve 7. Maddelerinin az tehlikeli işyerleri bakımından uygulanması 01.07.2020 tarihine ertelenmişti. Bu tarih itibariyle 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde; (işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından (İSG sertifikası olması şartıyla) yürütülebilecek. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri de (işyeri hekimleri yerine) aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alabilecektir.

Ancak işveren İSG sertifikasına sahip değilse veya şartları sağlamadığı için sertifikayı alamayacaksa İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini OSGB firmalarıyla anlaşarak yerine getirebilir.