Bilindiği gibi Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler ile çek kanununda da değişiklik yapılmıştı. Değişiklik kapsamında 24/3/2020 tarihine kadar Çek kanunu madde 5 uyarınca karşılıksız çek keşide etme suçunu işlemiş olanların infazı 26 mart 2020 tarihi itibari ile durdurulmuştu. Buna göre hükümlüler tahliye tarihlerinden itibaren 3 ay içinde çekin karşılıksız kalan kısmının 1/10’ini ödemek zorunda oldukları ve kalan kısmını ise üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceğine ilişkin bir düzenleme getirilmişti.

 

05.06.2020 tarihinde TBMM’ye sunulan torba yasa kanun teklifine göre ise bu düzenlemede yer alan 3 aylık süre 1 yıla çıkarılmak istenmektedir. Yani tahliye olan hükümlülerin, çekin karşılıksız kalan kısmının 1/10’ini ödemek zorunda oldukları süre 3 aydan 1 yıla çıkarılmaktadır.

 

Fakat bu düzenlemenin henüz komisyon aşamasında olduğu dolayısıyla birtakım değişikliklere uğrayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.