6303 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınladı. Yapılan değişiklik Kentsel Dönüşüm Kapsamında riskli yapısını yenileyenleri yakından ilgilendiriyor.

Yapılan değişikliğe göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli ve rezerv yapı alanlarını kendi isteğiyle yıktıran bina sahiplerine ödenen kira yardımını 36 aydan (3 yıl) 48 aya (4 yıl) çıkarılmıştır. Bunun yanında, dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde kira yardımının peşin ödenebilme üst sınırı ise 5 aydan 1 yıla çıkarıldı.

Riskli alan dışındaki riskli yapı sahiplerine yapılan kira yardımı süresinde ise bir değişiklik yapılmamış olup 18 ay olarak kalmaya devam etmektedir.