Daha önce bilgisini vermiş olduğumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 62 maddelik yasa teklifi 17.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 30.06.2020 (bugün) tarihli ve 2706-2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneği ve işçinin iş sözleşmesini fesih yasağına ilişkin süreler 1 ay uzatılmıştır.

 

Bu düzenleme doğrultusunda 1 aylık süre içerisinde;

 1. Ücretsiz İzin için;
  • İşveren işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işten çıkaramayacaktır ancak işveren işçiyi tamamen/kısmen ücretsiz izne çıkarabilecektir. Ücretsiz izin uygulaması için işçinin rızası aranmayacaktır. İşveren tek başına bu hakkını kullanabilecektir. Buna ek olarak işçinin ücretsiz izne çıkarılmasının işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı vermeyecektir.
  • Dolayısıyla 17 Temmuz 2020 tarihine kadar işletilebilen ücretsiz izin uygulaması 17 Ağustos 2020 tarihine kadar işletilebilecektir.
  • Bu sürede işçinin sözleşmesini feshetme yasağına rağmen bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.
  • Yine 1 aylık süreçte ücretsiz izne çıkarılmış işçi için günlük 39,24TL (aylık 1.177  TL) yardım yapılacaktır.
  • İşverenin ücretsiz izne çıkardığı işçisini fiilen çalıştırması durumunda yüksek idari para cezalarının uygulanacağı öngörülmüştür. Burada yasa teklifinden farklı olarak idari para cezaları bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.” şeklinde belirlenmiştir.
 2. Kısa Çalışma Ödeneği için:
  • 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla bu kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.
  • İŞKUR’un ilgili işyeri hakkında vermiş olduğu karar doğrultusunda kısa çalışma uygulamasının sona erdiği tarihten itibaren 1 aylık süre daha kısa çalışma uygulaması devam edecektir.