Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak 2019 yılının Aralık ayının sonlarında, Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkmış ve önce Çin Halk Cumhuriyeti’ni ve sonra diğer dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Koronavirüs, 11 Mart 2020 tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (salgın hastalık) olarak kabul edilmiş ve durumun ciddiyeti tescil edilmiştir.

Türkiye’de ise resmi olarak ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020 tarihinden bu yana Koronavirüs salgınının yayılma hızının engellenmesi için bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerden biri ise spor müsabakalarının ertelenmesidir.
Gençlik ve Spor Bakanı’nın ilan etmesi ile birlikte 19 Mart 2020 tarihinde hentbol, voleybol, basketbol ve futbol ligleri belirli olmayan bir tarihe kadar ertelenmiştir. Bu konuda özellikle lig ve maçların ertelenmesi, yayıncı kuruluşlara ait Spor Paketi üyeliğine sahip olan kişileri yakından ilgilendirmektedir.
19 Mart 2020 tarihinden bu yana lig ve maçların yapılamayışı sebebiyle TV Spor paketi aboneliği sahipleri var olan aboneliklerini kullanamamaktadır. Bu yazımızda kısaca satın almış oldukları hizmetten yararlanamayan TV aboneliği sahiplerinin hukuken ne yapabileceğini anlattık.
İçerisinde bulunduğumuz dönemde hizmet sağlayıcıları kullanıcılarına farklı şekillerde alternatif çözüm önerileri sunmaktadır ve öncelikle tarafların yürütecekleri müzakereler ile sözleşmeyi değiştirerek ya da yeni sözleşmeler akdederek anlaşmaya varmalarını önermekteyiz.
Eğer ki bu mümkün olmaz ise, Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenen “Aşırı İfa Güçlüğü” kurumuna başvurma imkanı olacaktır. Koronavirüs salgını, sözleşmenin yapıldığı sırada, taraflarca bilinmesi beklenmeyen olağanüstü bir durum ortaya çıkarmıştır. Yukarıda yer verdiğimiz düzenleme uyarınca TV aboneliği sahipleri ister mahkeme aracılığıyla isterse de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak sözleşme bedelinin yeni koşullara uyarlanarak indirilmesini talep edebilecek veya sözleşmeyi sona erdirme hakkını kullanarak Pandemi döneminde ödemiş olduğu ücretleri geri alabilecektir.
Aşırı ifa güçlüğü kurumundan yararlanabilmek için TV aboneliği sahiplerinin hizmet karşılığı ücreti henüz ödememiş veya yukarıda yer verdiğimiz haklarını saklı tutarak ödemiş olması gerektiği hususunu ayrıca hatırlatmak isteriz.

Özetle, TV aboneliği sahipleri satın almış oldukları ek spor paketlerini Pandemi süresince kullanamaz hale gelmiştir. Her ne kadar hizmet sağlayıcılar kullanıcılarına abonelik paketlerini uzatma/askıya alma vb. farklı uygulama ve kolaylıklar sağlıyor olsa da kullanıcılar işbu yazımız kapsamındaki haklarını mahkeme ya da Tüketici Hakem Heyetleri aracılığıyla kullanabilecektir.