Koronavirüs salgının ticaret ve finans hayatındaki olumsuz etkilerini en aza indirmek için 16.04.2020 tarihinde TTK’ya 13. Geçici madde eklenmiştir. Bu maddeye göre ‘Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyeceği’ düzenlenmiştir. Yani net kar payının ortaklara dağıtımı konusunda istediği kararı almakta serbest olan şirketlerin, mevduatlarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla net karın sadece yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına izin verilmiştir.