Koronavirüs salgının tehlikesinin yüksek seviyede olması nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye’de eğitime ara verildi. Eğitime ara verilmiş olması nedeniyle veliler açısından aydınlatılması gereken birçok hukuki mesele bulunmaktadır. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitime zorunlu olarak ara verilmesi nedeniyle devlet okullarında EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden eğitime devam edilmektedir. Ancak özel okullar açısından durum neredeyse her bir okul için farklıdır. Bu nedenle velilerin kendi durumlarına göre hareket etmesi tavsiye edilmektedir:

1. Çocuğumun özel okulu eğitime ara verilince kendi sistemi üzerinden uzaktan eğitime geçti fakat okulda verilen eğitim kadar etkili olduğunu düşünmüyorum, ne yapabilirim?

Uzaktan eğitim sisteminin özel eğitim kurumlarından beklenen eğitimi tam ve noksansız olarak karşılamaması halinde TBK madde 137 hükmü gereğince aksayan hizmet oranında bedel indiriminin talep edilmesi söz konusu olacaktır. Zira velilerin özel okullarla sözleşme akdederken beklentileri, çocuklarının sadece temel dersleri alması değildir. Zaten sözleşmelerin içeriği de bundan fazladır. Uzaktan eğitim süresince öğrenciler, okulun sağladığı birçok imkândan yararlanamaması nedeniyle hizmetin aksadığı oranda indirim talep edebileceklerdir. Örneğin spor salonu, havuz, müzik dersleri, uygulamalı robotik dersleri gibi imkânları nedeniyle okula yüksek ücretler ödeyen veliler Tüketici mahkemesine başvurarak bu hizmetleri almadığını ileri sürerek okul ücretinden indirim talep edebileceklerdir.

2. Çocuğumun özel okulu eğitime ara verilince uzaktan eğitime geçileceğini fakat uzaktan eğitimin EBA üzerinde devam edeceğini bildirdi, bu durumda okul ücretinin iadesini talep edebilir miyim?

EBA üzerinden verilen eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Dolayısıyla EBA üzerinden verilen eğitim için özel okula herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Eğer ücret peşin ödenmişse uzaktan eğitim süresine ilişkin ücretin iadesi talep edilebilir çünkü özel okul vermediği hizmetin ücretini alarak sebepsiz zenginleşmiştir.

3. Okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlardan ücret iadesi talep edebilir miyim?

Kreş, anaokulu, gündüz bakımevi gibi kurumların sunduğu hizmetler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu kurumların sunduğu hizmetin uzaktan devam ettirilmesi, hem çocukların yaşları itibarıyla hem de sunulan hizmetin niteliği gereği mümkün değildir. Bu nedenle okul öncesi eğitime ilişkin ücretin tamamının iadesi TBK madde 136 hükmü gereği ifa imkânsızlığı gerekçe gösterilerek talep edilebilir.

4. Servis, yemek ve yurt ücretlerinin iadesini nasıl alabilirim?

Veliler bu hizmetleri kullanmadığından bunlara ilişkin ücretleri ödemek zorunda değillerdir. Eğer ücret ödenmiş ise iade alabilecekleri açıktır. Veliler, hizmet karşılığı ücretinin miktarına göre ilçe tüketici hakem heyetine,  il tüketici hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurarak ücretin iadesini talep edebilirler.

Parasal sınır şu şekildedir:

- 6.920 TL’nin altında olan alacaklar için ilçe tüketici hakem heyetine,

- 6.920 TL ile 10 bin 390 TL’lik alacak için il tüketici hakem heyetine,

-10.390 TL’nin üstü alacaklar için ise tüketici mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

5. Çocuğumun özel okulu eğitime ara verilince uzaktan eğitime geçti/geçmedi ancak eğitimin telafisi yaz aylarında yapılacak deniyor, bu durumda ne olacak?

Öncelikle güncel olarak okulların açılması ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının resmi olarak açıklamış olduğu bir tarih bulunmamaktadır. Bunun yanında telafi eğitiminin yapılıp yapılmayacağı da henüz netlik kazanmamaktadır. Eğer ki bu yönde bir açıklama gelir ve eğitime ara verilen süreç yaz aylarında okullarda telafi edilir ise burada sözleşme uyarınca ödenmesi gereken ücret tam olarak ödenmelidir.

6.Çocuğumun özel okulu ile imzaladığım sözleşmede mücbir sebep hükmü var, bu madde ne işe yarar?

Bir yanda çocuğunuz özel okulu ile imzalamış olduğunuz sözleşmede önem arz etmektedir. Öncelikle eğer ki sözleşmede mücbir sebep hükmü var ise söz konusu maddedeki düzenleme uygulanmalıdır. Bu maddenin içeriği her sözleşmede değişkenlik gösterir. Sözleşmede mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ertelenebileceği belirtilmişse ödemeler durdurulabilir veyahut askıya alınabilir. Ancak mücbir sebep maddesi var ise bu durum kesinlikle velilerin avantajınadır demekte doğru olmaz. Maddenin kaleme alınış şekline göre değişkenlik gösterebilir bu sebeple bu süreci yönetmek için bir avukat ile ilerlemenizi tavsiye ederiz.