Bilindiği üzere Covid-19 virüs salgını sebebiyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu ya da uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulanmış olduğu, bu sebeple veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiş idi.

Kamuoyunca bu tarihin tekrardan uzatılacağı düşüncesi yer almakta ise de Kurul tarafından süre uzaltılmayarak 01.10.2020 tarihinde Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu yayımlanmıştır.

Kurul, COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının bulunduğunu tespit etmiş, 01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile  Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesine karar vermiştir.

Kurul tarafından kendilerine yazı ile bildirim yapılan veri sorumluları Sicile kayıt yükümlülüğünü derhal yerine getirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Verilmiş olunan bu süre erteleme olarak değil, veri sorumlularına tanınan son bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Korona virüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle kayıt işlemini son güne kadar yetiştiremeyenler, teknik veya fiili aksaklıklar nedeniyle kayıt süresini kaçıranlar için Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığından elde etmiş olduğu listede yer alan veri sorumlularından, şifresini almayanlar veya şifresini almasına rağmen kayıt işlemlerini tamamlayamayanlara bir tebligat gönderecek ve bu tebligat ile en fazla otuz gün ek süre vererek, kayıt işlemini tamamlamayanlara ceza uygulanacağını tebliğ edecek.