Olağanüstü Halde İşten Çıkarma

Bilindiği üzere olağanüstü hal süresince alınan bazı tedbirler vardır. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu tedbirler/kanunlar şunlardır: Vatandaşlar için temel hak ve özgürlüklerin  nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına,  tedbirlerin nasıl alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine ilişkin hükümleri kapsar. Fakat bazı durumlarda bu kanun maddeleri yanlış anlaşılmaktadır. Örneğin; Olağan üstü hal bildirgesinde yer alan 11. maddede “İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde  işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek” belirtilmektedir. Fakat bilindiği üzere Olağanüstü hal kanununda yer alan her madde kanun hükmünde kararnamede yer aldıktan sonra yürürlüğe girmektedir. Fakat 11. Maddenin “n” bendinde belirtilen işbu karar henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu durumda Kanunda işten çıkarma ile ilgili bir madde bulunsa dahi henüz işten çıkarmalarla ilgili bir kararname resmi gazetede yayınlanmadığından böyle bir kısıtlama söz konusu değildir.

Özetle; hâlihazırda işveren işçinin iş akdini İş Kanununda sayılan genel hükümlere göre feshedebilecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.