Olağanüstü Zamanaşımı İle Mülkiyet Hakkı Kazanma

Türk Medeni Kanunu m.713’te “olağanüstü zamanaşımı“ düzenlenmiştir. Maddede düzenlenen olağanüstü zamanaşımı; tapu kütüğünden sahibi anlaşılamayan, belli olmayan bir taşınmaza (ev, arsa) 20 yıl süreyle aralıksız ve davasız şekilde malik sıfatıyla elinde bulunduran kişi veya kurumun bu sürenin ve şartların tamamlanmasıyla taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı kazanıp tapu kütüğüne tescilini isteyebilmesidir.

Bu kazanımın taşınmaza ilişkin şartlarında hâkim, taşınmazın tapuya kayıtlı olup olmadığını kendiliğinden araştırır. Tapuya kayıtlı olmasa dahi özel mülkiyete konu olamayacak taşınmazlar, Hazine adına kaydı yapılan bir arazi, vakıflara ait araziler kazandırıcı zamanaşımıyla kazanmaya konu olamazlar. Tapu malikine ilişkin şartları ise malikin kim olduğunun anlaşılmaması veya yirmi yıl önce hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın olması gerekir.

Örnek olarak malik hanesinin boş bırakılması veya yazının silinmiş olup malikinin kim olduğunun okunamaması gibi gösterilebilir. Taşınmaz malik sıfatıyla kullanılmış olmalıdır.

Ayrıca pay düşen mirasçılar arasında olağanüstü zamanaşımı ile kazanma mümkün değildir. Taşınmaz ara verilmeden 20 yıl süre ile kullanılmış olmalıdır. Bu 20 yıllık süre içerisinde bir dava açılmamış olması gerekir. Bu kazanmanın şartlarından biri de son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde kimsenin bu davaya itiraz etmemesi ya da yapılan itirazın reddedilmiş olmasıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra kişi veya kurum taşınmazın kendi adına tapu kütüğüne tescil edilmesini talep edebilir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.