Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri ve Alacak İhtilafları

Profesyonel futbolcu sözleşmeleri, profesyonel futbolcu veya yasal temsilcileri ile bir spor kulübü arasında Türk Futbol Federasyonu’na (“TFF”) TFF’nin yayımladığı sözleşme hükümlerine uygun şekilde imzaladıkları Türk Futbol Federasyonu’na tescil ettirdikleri sözleşmedir. Bu sözleşmelerle birlikte profesyonel futbolcu ve kulüpler arasındaki iş ilişkisi düzenlenmektedir. Sözleşmeye uygulanacak hükümler öncelikle emredici kanun hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile TFF tarafından düzenlenen Talimat hükümleridir. Eğer gerekli düzenleme bulunmamakta ise FİFA ve UEFA tarafından düzenlenen sirküler ve yönergelere bakılmalı yoksa Borçlar Kanunu hizmet sözleşmesi hükümleri uygulanmalıdır. Sözleşmenin kurulmasıyla beraber futbolcu ve kulübün bazı yükümlülükleri doğmaktadır. Futbolcunun ücret isteme hakları, yıllık izin isteme hakkı, sosyal sigorta hakları, sendikal hakları doğmaktadır.  Bunların yanı sıra futbolcunun iş görme, sadakat, talimatlara uyma, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatında (”PFFST”) öngörülen borçlar ve sözleşmede öngörülen borçları bulunmaktadır.  Futbolcu transfer ücreti, aylık ücret, maç başı ücret, prim alacaklarını ücret isteme hakkı kapsamında talep edebilmektedir. Bununla ilgili olarak yaşanabilecek bir ihtilaf sonucunda sözleşmeden doğan futbolcu alacağının tahsili için; FİFA, TFF’nin kurullarına başvurulur veya fesih hakkına başvurulur. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kulüpler ile futbolcular arasındaki uyuşmazlıkları inceleyerek karara bağlamakta münhasır yetkili ve görevlidir. Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna yazılı dilekçe ve harçla birlikte başvuru yapılır. Uyuşmazlığın çözümü ise heyetler tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde çözüme kavuşturulur. Bu kurulun verdiği kararlara karşı tarafların Tahkim Kurulu’na karşı itiraz hakları bulunur. Tahkim Kurulu kararları ise kesin niteliktedir, bu kararlara karşı kanun yoluna başvurulamamaktadır. Yani bu alan ile ilgili uyuşmazlıklar için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurulur, ancak nihai karar mercii Tahkim Kurulu’dur. FİFA ise yayınladığı sirküler ile futbolcu ve kulüp arasında asgari gereklilikleri bildirmektedir ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile yaşanan ihtilaflar için çeşitli cezalar düzenlemektedir. Yabancılık unsuru barındıran uyuşmazlıklar için FİFA’nın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu görevlidir. Bir diğer seçenek ise fesih hakkıdır. Kulüp futbolcunun ücretini ödemede temerrüde düşerse futbolcu sözleşmesini feshedebilir. Futbolcu TFF’ye ve kulübüne noter aracılığıyla göndereceği bir ihbarname ile ücretin 30 gün içinde ödenmesini bildirmelidir. Daha sonra bu sürenin bitmesinden itibaren 7 gün içinde sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilmektedir.

Leave a commentbarlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.