Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’De Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) Neleri İçermektedir?

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 4 Mart 2022 tarihinde 31768 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği’nin 7. Maddesinde bu tebliğin yayım tarihinden iki ay sonra yürürlüğe gireceği düzenleme altına alınmıştır.

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’in 1. Maddesinde teknoloji teşebbüslerinin tanımı yapılmıştır. Bu madde uyarınca “Teknoloji teşebbüsleri: Dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsleri veya bunlara ilişkin varlıkları” ifade eder.

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ’de, hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunluluğu olan işlemler bakımından ciro eşikleri değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre,

  1. a) İşlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yedi yüz elli milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı iki yüz elli milyon TL’yi veya
  2. b) Devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun iki yüz elli milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun üç milyar TL’yi,

aşması halinde söz konusu işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.

Ancak Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde; iki yüz elli milyon TL eşiklerinin aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır.

Değişiklik Tebliği’nin 3. Maddesinde mali kurumlarda ciro eşikleri hesaplanırken esas alınacak tebliğ ve yönetmelikler belirtilmiştir. Bu madde uyarınca;

  • Bankalar için; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan ve 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ esas alınacaktır.
  • Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik esas alınacaktır.
  • Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan ve 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği esas alınacaktır.
  • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği veya Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teyit edilmek üzere birleşme veya devralmaya konu şirketler tarafından kamuya açıklanmış en son finansal tablo ya da veriler esas alınacaktır.

Birleşme ve Devralma işlemleri Rekabet Kurulu’na bildirilirken Bildirim Formu’nun elden veya posta ile iletilmesine ek olarak e-Devlet üzerinden bildirilmesi imkanı da tanınmıştır. Ayrıca Bildirim Formu değiştirilmiştir. Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girmesiyle yeni bildirim formunun esas alınması gerekecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.