Sosyal medya, insanların hayatının neredeyse her alanında varlık gösteriyor. Büyük şirketler, dünyaca bilinen markalar, KOBİ’ler ve Start-up ’lar dâhil olmak üzere birçok ticari aktör için sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları büyük önem arz ediyor.

Çevrimiçi ürün satışı yapan markalar başta olmak üzere birçok ticari aktör, takipçilerinin sayısını arttırmak amacı ile sosyal medya hesapları üzerinden çekiliş düzenliyorlar. Takipçi sayısı arttırmak isteyen markalar, uygulamada sıklıkla çekilişe katılmak için sosyal medya hesabının takip edilmesi, paylaştığı içeriğin beğenilmesi, başka kullanıcıların etiketlenmesi ve yorum yapılması gibi şartlar öngörüyorlar. Bu yöntemlerle, adı daha önce duyulmamış küçük çaplı markalar, yüz binlerce takipçiye sahip olabiliyor. Peki, bu durum yasal mıdır?

Öncelikle yukarıda bahsi geçen çekilişler Milli Piyango İdaresinin piyango ve çekilişler hakkındaki 04.10.2006 tarihli yönetmeliğine tabiidir ve her çekiliş için izin alma zorunluluğu yoktur. Buna göre ilgili yönetmelik uyarınca aşağıdaki çekilişler izne tabi değildir;

  • Sosyal amaçlı: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumun sağlık, eğitim, kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla düzenlenen çekilişler
  • Yarışma: Kazananları, katılanlar arasından bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı olarak eleme usulü ile başarı sıralaması esas alınarak veya bir jüri tarafından aynı esaslar dâhilinde yapılan değerlendirmeyle belirlenen ve sonucunda ayni ve/veya nakdi ödül verilen düzenlemeler ile bilmece, bulmaca, eğlence programı ve benzerlerini
  • Çekiliş sonunda verilecek ikramiyenin rayiç bedelinin 2020 yılı itibari ile 141,2 TL ve altında olduğu haller, (7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler)

Yukarıda sayılan haller dışında Instagram, Facebook vb. sanal ortamlarda takipçilerini arttırmak, markasını tanıtmak vb. amaçlarla sosyal medya üzerinde düzenlenecek olan çekilişler idarenin iznine tabiidir. Sanal ortam üzerinden düzenlenecek çekilişlerde bir mal veya hizmetin tanıtımı, satışı, pazarlanması esas olup, doğrudan gelir elde etmeye yönelik piyango düzenlenemez. Uygulamada sıklıkla yapılan bir hata olarak çekilişlerin sponsorlar aracılığı ile yapıldığı takdirde belli bir kazancın olmadığı ya da olamayacağı durumundan bahsetmektir. Bu durumda, sponsorların fiilleri Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine göre, haksız rekabet ve aldatıcı reklam yasağını ihlal edecektir. 

 

Peki, Nasıl İzin Alınır?

Çekilişe izin verilebilmesi için, çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin % 10 fazlası tutarında bir teminat mektubu alınır. (Çekiliş süresinin 6 ayı aşacağı durumlarda bu oran yükselir) Usulüne uygun olarak hazırlanmış belgelerin tamamı ile Milli Piyango İdaresi Bahisler ve Oyunlar Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.  Buna göre aşağıdaki belgelerle beraber doğru ve eksiksiz hazırlanmış bir başvurunun yasal olarak 15 gün içerisinde sonuçlanması gerekmektedir.

  1.  Teminat Mektubu Örneği
  2. Dilekçe
  3. Dilekçeye Ek Belgeler
  4. Örnek İlan Metni
  5. İlgili harçların yatırıldığına ilişkin makbuz (100.000 TL’ye kadar olan çekilişler için 7080 TL)