Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği,  28 Mayıs 2020 Tarihli ve 31138 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. İşbu yönetmelik ile olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet gösterecek olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşumu, görev ve yetkileri ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesine ve idari para cezaları düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun görevleri;

- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

- Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili denetim ve incelemeler yapmak veya yaptırmak. Bu denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak veya alınmasını sağlamak.

- Belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket ettiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı almak ve bu kararın uygulanmasını sağlamak

olarak belirlenmiştir.

Şikâyet başvuruları dilekçeyle, şikâyet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak Ticaret Bakanlığı’na ya da Ticaret İl Müdürlüğüne yapılacaktır.

Kurul aykırı hareket edenlere on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezasına karar verebilmektedir.

Yönetmelik ile bir de geçiş hükmü düzenlenmiştir. Buna göre, 17/4/2020 tarihinden önce fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurular, Ticaret Bakanlığınca sonuçlandırılacak olup bu tarihten sonraki başvurular Haksız Fiyat Denetleme Kurul’u tarafından sonuçlandırılacaktır.