Tapu Kaydı Olmayan Aile Bireyleri İkamet İzni Alabilir Mi?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 31/1(b) uyarınca ‘’Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar’’ kısa dönem ikamet izni alabilir. Öte yandan, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu madde 28/3 uyarınca ‘’ Taşınmazı bulunan yabancı tarafından yapılan ikamet izni başvurularında; taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmaları durumlarında, aile üyeleri de bu bent kapsamında ikamet iznine başvurabilir. Konut üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet hakkına sahip olmayan aile üyeleri için taşınmaz sadece maddi imkânın tespitine dayanak oluşturabilir.’’ Yani buna göre, bir yabancının taşınmaz yoluyla kısa dönem ikamet izni alabilmesi için tapuda kayıtlı olması şarttır. Bununla birlikte, mezkur kanun ve yönetmeliklerin hükümleri uyarınca, taşınmaz yoluyla kısa dönem ikamet izni sahibinin aile üyeleri, aile ikamet iznine başvurabilir. Aile ikamet iznine başvurabilecek aile üyeleri şunlardır; yabancı eş, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu, kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu.

Sonuç olarak, bir yabancının taşınmaz yoluyla kısa dönem ikamet iznine başvurabilmesi için tapuda kayıtlı olması gerekmektedir. Ancak tapuda kayıtlı yabancının aile bireyleri, tapuda isimleri yer almasa bile aile ikamet iznine başvurabileceklerdir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.