Tapuda İpotek Tesisi Nasıl Yapılır

Ülkemizde son yıllarda bankacılık uygulamalarında taşınmaz yatırımlarının finansmanına ilişkin tercih edilen teminat olarak, taşınmaz rehni yani ipotek öne çıkmaktadır. İpotek teminatı, tüketicinin satın almak istediği konutun kredi teminatını oluşturabilmek için, yine aynı konutu bankaya teminat olarak göstermesidir. İpotek Akdi, Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü’nde belirtildiği üzere,  tapu müdürlüğünde resmi memur huzurunda gerçekleştirilmesi gereken bir akittir. Bu bağlamda resmi şekle tabi olan İpotek Akdi, noter huzurunda veya taraflar arasında düzenlenmesi halinde geçersiz olacaktır.

Medeni Kanun madde 1020 uyarınca ilgisini inanılır kılan herkes tapu sicilindeki ilgili kayıtları tapu memuru önüne inceleyebilmekte, bu kayıtların örneklerini talep edebilmektedir. Bu bağlamda “ilgi” kavramı, doktrinde çoğunlukla sicilin incelenmesi için hukuken korunması gereken bir menfaatin varlığının ispatlanabiliyor olması şeklinde yorumlanmıştır. Bununla birlikte, “ilgi” kavramına ilişkin olarak yasal anlamda bir açıklık ve somut ölçütler bulunmamaktadır. 08.08.2001 tarih ve 2001/11 sayılı TKGM genelgesi ve Avukatlık Kanununun 1.  Ve 2. Maddelerinde yer alan yasal düzenlemeler sayesinde, avukatlar tapu müdürlüklerinde gerek duydukları belgeleri inceleyebilecek ve vekâletname ibraz etmeleri kaydıyla,  bu belgelerin örneklerini alabileceklerdir.

Borçlar Kanunu madde 504 uyarınca, ipotek işlemlerinde kullanılacak vekâletnamede vekil, ipotek işlemi yapmak için özel olarak yetkilendirilmelidir. İpotek işlemlerinde kullanılacak vekâletname düzenleme şeklinde hazırlanmış olmalıdır.

30.04.2011 tarihli 27920 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile, tapu müdürlükleri tarafından kendi yetki alanları dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili işlemlerin yerine getirilmesi uygulaması getirilmiştir. Avukatlar artık, bir tapu müdürlüğüne başvurarak taşınmazın bulunduğu yer dışında da rahatlıkla işlem yapabileceklerdir. Örneğin, İstanbul’da mukim bir kişi bankadan kullanacağı kredi teminatı için İzmir’in Urla ilçesinde bulunan taşınmazı ipotek vermek istediğinde, bu kişinin işlemlerini vekaleten gerçekleştiren avukat, İstanbul’da bulunan tapu müdürlüklerinden birine başvurarak işlemin ilgili tapu müdürlüğünde gerçekleştirilmesini talep edebilecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.