Tasfiye ve Tasfiye Memurluğu

Tasfiye memurlarının yerine getirmesi gereken görevler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Tasfiye memurları kural olarak kendilerine kanun ile tanınmış yetkileri bizzat kullanır ve bunları üçüncü kişilere devredemez. Ancak belirli bir işin yerine getirilmesi veya bazı işlemlerin yapılabilmesi amacıyla, birden çok tasfiye memuru olması halinde memurlardan biri tarafından diğerine, ya da tasfiye memuru olmayan üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Tasfiye memurları, şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış ilişkide temsil ederler. Aynı çerçevede avukat atayabilir, sulh olabilir, tahkim yapabilirler. Hatta tasfiye memuru avukat ise, kendisini de avukat olarak atayabilir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Tasfiye Memurunun Ödev, Sorumluluk ve Hakları

A-Ödev ve Sorumlulukları

1- Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu (Md.267)
2- Birlikte hareket (Md.278)
3- Temsil Sorumluluğu (Md. 280)
4- Defter Tutma (Md.287)
5- Saklama Zorunluluğu (Md.290)
6- Paranın Paraya Yatırılma Zorunluluğu (Md.296)
7- Borçların ödenmesi (Md.297)
8- Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması (Md.298)
9-Tasfiyenin sona ermesini Ticaret siciline bildirilmesi (Md.303)
10- Ortaklara hesap verme zorunluluğu (Md.301)
11- Basiretli tacir gibi davranma zorunluluğu (Md.286)

B- Haklar ve Yasaklar

1- Ücret (Md.284)
2- Devir yasağı ve vekil etme (Md.279)
3- Alacaklarda Rüçhan Hakkı (Md.271)
4- Yeni işler yapma yasağı (Md.292)

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.