Taşınır Rehni-Araç ve İş Makinesi Rehni

1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununa göre taşınır rehni ancak zilyetliğin devri ile mümkün olmaktadır. Bu temel kuralın yanı sıra, aleniyet, muayyenlik gibi başkaca şartlar da aranmaktadır.

Zilyetliğin rehin verene devri ile rehin kurulduğu gibi, zilyetliğin malike iadesi ile de sona erer. Fakat bunun istisnaları mevcuttur; hayvan rehni (MK. 854), gemi ipoteği (TTK. 875, 877, 893-944), maden cevherinin rehni, Türkiye Halk Bankası yararına tanınan rehin hakkı, rehinli tahsilat (MK. 874-886), Zirai Donatım Kurumu’nun rehin hakkı (4604 s. K. md. 11), Ziraat Bankası’nın rehin hakkı (3202 s. K. md. 39, 42), Tarım Kredi Kooperatiflerinin rehin hakkı (1581 s. K. md. 13), Devletin kamu alacaklarına ilişkin rehin hakkında (6183 s. K. md. 12) bu istisnayı görmek mümkündür. Bir diğer deyişle, yukarıda açıkça belirtilen durumlarda rehnin konusunu oluşturan taşınır bakımından rehnin kurulabilmesi için rehin alacaklısına teslimi şart değildir. Türk Medeni Kanunu 940/II maddesine göre, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır üzerinde, zilyetlik devredilmeden de rehin kurulabilir.

Ek olarak; MK m. 940/II maddesiyle özellikle motorlu taşıtlar ve iş makineleri üzerinde teslim olmaksızın ve fakat sicile tescil ile rehin kurabilme imkânı getirilmiştir. Motorlu taşıtlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği trafik siciline kaydı gereken taşınır mallardandır (m.19). Aynı Kanunun 22. maddesine göre de iş makinelerinin tescili iş makinesinin türüne ve sahibine göre ilgili kuruluşça yapılmalıdır. 2918 sayılı kanuna göre de iş makineleri şu şekilde tanımlanmıştır; “Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.” Sonuç olarak, iş makinesi üzerinde alacaklıya teslim edilmeden alacaklı lehine rehin kurulabileceği kanısına varılabilecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.