Tekno Şirketler Teknoloji Şirketleri Ve Yatırım Teşvikleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri TDZ R&D faaliyetlerini desteklemek ve yüksek teknoloji alanlarına yatırım çekmek için tasarlanmış alanlardır. 84 adet TDZ bulunmaktadır bunlardan 63ü operasyonel ve 21i onaylanmış olup yapı aşamasındadır.

Bu proje Merkezi Teknokent bölgesinde bulunan Teknokent Yönetici Şirketine kiralanarak sunulmaktadır. 4691/5746 sayılı ARGE/TEKNOKENT kanunları uyarınca, yönetici şirket teşviklerden yararlanabileceğini belirten bir mektup yayınlar. İşbu mektuplar vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna (SGK) bildirilir. Bu bağlamda Teknokent Bölgesinde faaliyet gösteren yazılım firmalarının teşvikleri de bu teşviklerden yararlanır.

Teşvikler şunlardır:

-31 aralık 2023 tarihine kadar Yazılım geliştirmeden elde edilen karlar üzerinden kurumlar vergisi muafiyeti ve Tdz’de R&D faaliyetleri

-31 Aralık 2023 tarihine kadar sadece TDZ içinde üretilen uygulama yazılımlarının teslimatlarında KDV muafiyeti

-31 Aralık 2023 tarihine kadar R&D’de istihdam eden çalışanların TDZ’deki faaliyetleri üzerinden % 100 gelir stopaj vergisi muafiyeti

– SGK İşveren primlerinin yarısı

– Gümrük vergisi muafiyeti

– Damga vergisi muafiyeti

 • Serbest bölgelerde teknoloji seviyesini daha da artıran ve katma değeri yüksek üretimi teşvik eden İhtisas Serbest Bölgeleri, İstanbul Havalimanı Serbest Bölgesi’nin statüsünün İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmesiyle Türkiye’de son dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

Yazılım ve bilişim sektörleri için Türkiye’nin ilk ihtisas serbest bölgesinin ilan edilmesiyle birlikte bugün bölgede birçok yazılım ve bilişim firması faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösteren şirketlerin üçte biri yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet göstermektedir.

 • Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölge modeli ile yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi ve ihracatçılara cazip fırsatlar sunulması hedeflenmiş, dünyadaki uygulamalar da gözden geçirilmiştir.

Serbest bölge desteklerine ek olarak, İhtisas Serbest Bölgelerinde faaliyet gösteren kullanıcılar için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere aşağıdaki teşvik maddeleri planlanmaktadır:

 • 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretinin %50’si oranında 15 bin dolara kadar desteklenmesi

Yıllık

 • İhtisas Serbest Bölgelerinde kiralanan arsa ve binalarla ilgili harcamaların yılda en fazla 75 bin dolara kadar desteklenmesi,
 • Yatırım aşamasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, azami 10 yıl vadeli ve tek seferde kullanılan 10 milyon ABD dolarına kadar yatırım kredileri için bölgesel işletmecilerin faiz veya kar payı giderlerinin %50 oranında desteklenmesi.
 • Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde bu ek desteklerden yararlanılabilmesi için belirli şartlar aranmaktadır. Ülkede veya diğer serbest bölgelerde kurulan, en az üç yıl önce kurulmuş olan, belirli bir ihracat tecrübesine sahip şirketler, merkezlerini bölgeye taşımak, şubeler kurmak veya çoğunluk payına sahip yeni bir şirket kurmak suretiyle başvuruda bulunabilirler.
 • Yurt dışında bulunan şirketlerin de en az üç yıl önce kurulmuş olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayan şirketler, şube açarak veya çoğunluk hissesine sahip olarak yeni bir şirket kurarak faaliyete başvurabilirler. Son üç yılın ihracat ortalamasının yılda en az 250 bin dolar olması gerekiyor.
 • Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri, döviz kazandıran hizmet faaliyetleri ile yabancı yatırımcılar için cazip hale gelmiş, sağlanan teşvikler gelecekte diğer yüksek teknoloji sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek ve bu bölgelerin sayısı artırılacaktır. Bu sayede Türkiye için kritik öneme sahip olan teknoloji yoğun üretim kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.
 • Serbest Bölge Teşvikleri – Son 3 yılda toplam 2,25 milyon ABD doları ihracat rakamına ulaşmanız durumunda.
 • 75.000 USD kira desteği %50 – 5 yıla kadar (yıllık 1 M USD ihracat ve artan oran şartıyla)
 • 150.000 USD toplam 10 Personel Maaş desteği – 5 Yıl (yılda 1 M USD ihracat ve artan oran)
 • 20 Yıl Lisans Süresi
 • %100 Kurumlar Vergisi Muafiyeti
 • %100 Personel Gelir Vergisi Muafiyeti (Tümünü içerir)

serbest bölgede çalışan personel)

 • %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti
 • %100 gümrük vergisi muafiyeti
 • Serbest Bölge Teşvikleri – Ulaşmadıysanız

Son 3 Yılda 2.250 Milyon ABD Doları İhracat Rakamı :

 • %100 Kurumlar Vergisi Muafiyeti
 • %100 Personel Gelir Vergisi Muafiyeti (Tümünü içerir)

serbest bölgede çalışan personel)

 • %100 KDV ve Damga Vergisi Muafiyeti
 • %100 gümrük vergisi muafiyeti
 • 3 Yıl Lisans Süresi

3 yılın sonunda, yılda 1 milyon USD’den az olmayan bir artış performansı gösterirseniz, 17 yıllık lisans ile birlikte kira ve maaş desteği başvurusunda bulunabilirsiniz. İlk 3 yıl kira ve maaş desteği alma hakkınız yoktur. Lisans başvuru ücreti sadece bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 USD’dir.

 

AR-GE MERKEZLERİ

 • TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Devlet Tarafından Verilen Ar-Ge Merkezleri ve Ar-Ge Projeleri

Türkiye’de hangi faaliyetler Ar-Ge olarak kabul edilmektedir?

 • Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizliklerin giderilmesi amacıyla bilim ve teknolojinin gelişmesi için yeni teknik bilgiler edinmek,
 • Yeni yöntemlerle yeni ürün, malzeme, sarf malzemesi, cihaz, ekipman, prosedür ve sistemler geliştirmek, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretmek,
 • Yeni ve özgün tasarımlara dayalı yazılım faaliyetleri,
 • Yeni üretim, yöntem, süreç ve prosedürlerin araştırılması ve geliştirilmesi,
 • Maliyetleri düşüren yeni tekniklerin/teknolojilerin araştırılması.

Ar-Ge Desteği Türleri

 1. TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen hibeler.

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını desteklemede en yaygın kullanıma sahiptir. Şirketlerin TÜBİTAK’tan Hibelerden yararlanabilmeleri için belirli projeleri çerçevelemeleri ve her proje için projenin ayrıntılı operasyonel fizibilitesi ve ilgili mali giderler de dahil olmak üzere gerekli belgelerle TÜBİTAK’a başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir ve tüm şartların yerine getirilmesi halinde Hibeli Ar-Ge projesi olarak onaylanır. TÜBİTAK tarafından onaylanan Ar-Ge projelerine, personel giderleri, kullanılacak malzemeler, dış kaynak danışmanlığı, seyahat ve genel giderler dahil olmak üzere Proje toplam giderlerinin (maksimum) %60’ı hibe ödeneği sağlanmaktadır.

 1. 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetleri Destek Kanunu, en az 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personelinin istihdam edildiği Ar-Ge Merkezleri ve Devlet Kurumları tarafından verilen Ar-Ge Projeleri için özel teşvikler sağlamaktadır. Geçerli teşvikler şunlardır:
 • Ar-Ge harcamalarının kurumlar vergisi matrahından %100 oranında düşülmesi. (Tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının 500’ü aşması halinde, %100 kesintiye ek olarak, faaliyet yılında bir önceki yıla göre yapılan Ar-Ge harcama artışının yarısı da düşülecektir.)
 • Çalışanlar için gelir stopaj vergisi muafiyeti (çalışan gelir vergisinin% 80 veya% 90’ı)
 • 5 yıllık süre boyunca işverenler için sosyal güvenlik primi muafiyetinin %50’si.
 • Geçerli belgeler için damga vergisi muafiyeti.
 • Yeni bilim insanları için 100 bin TL’ye kadar teknogirişim sermayesi

TEKNO BÖLGELER DIŞINDAKI YAZILIM ŞIRKETLERI

 • TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Ar-Ge Desteği Türleri

Yukarıdaki Bölgelerin Dışında Faaliyet Gösteren Yazılım Şirketleri:

Şirketin faaliyetlerini Teknokent bölgesi veya Serbest Bölge dışında herhangi bir yerde yürütmesi halinde herhangi bir teşvik söz konusu değildir. Kurumlar gelirinin sadece% 50’si kurumlar vergisinden muaftır. Ayrıca faturaları yurt dışında düzenlenen YAZILIM hizmetleri için KDV muafiyeti bulunmaktadır. Ancak, fatura üzerinde açıkça “yazılım” olarak belirtilmelidir. Bunların dışında herhangi bir teşvik yoktur.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), kullanıma hazır altyapısı ve sosyal tesisleri ile firmaların yatırımcı dostu bir ortamda faaliyet gösterebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. OSB’lerde sağlanan mevcut altyapı yol, su, doğalgaz, elektrik, iletişim, atık arıtma ve diğer hizmetleri içermektedir.

 • 80 ilde 234’ü halen faaliyette olan 331 OSB, Türkiye genelinde ise 97 OSB inşa edilmektedir.
 • OSB’lerde faaliyet gösteren yatırımcılar aşağıdaki avantajlardan yararlanabilir:
 • Tesis inşaatının tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle gayrimenkul vergisinden muafiyet.
 • Arazi edinimleri için KDV yoktur.
 • Düşük su, doğal gaz ve telekomünikasyon maliyetleri.
 • Arsaların birleştirilmesi ve/veya ayrılması durumunda vergi ödenmez.
 • Tesisin yapımı ve kullanımı için belediye vergisinden muafiyet.
 • OSB’nin belediye hizmetinden yararlanmaması halinde katı atıklar üzerinden belediye vergisinden muafiyet.
barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.