Ticari İşlerde E-Fatura

Ticari işlere konu düzenlenen e-fatura ile birlikte uygulamada son zamanlarda dikkatimizi çeken bir takım hususlar konusunda sizlerle bilgi paylaşımında bulunmak isteriz.

 

Yerleşik Yargıtay kararları doğrultusunda; kurumlar tarafından düzenlenen e-faturanın içeriğinde borcun zamanında ödenmemesi ihtimaline karşı vade farkı uygulanacağının belirtilmesi tek başına yeterli görülmemektedir. Bu noktada vade farkının istenebilmesi için taraflar arasındaki sözleşmede vade farkına ilişkin bir madde bulunması veya taraflar arasındaki ticari teamülde vade farkı uygulamasının yerleşmiş bir uygulama haline gelmiş olması gerekmektedir. Aksi hal ve durumda e-faturaya konu borcu ödemeyen taraf adına ya taraflar arasındaki sözleşmede belirlenmiş olan vade farkı haricindeki faiz oranı uygulanacaktır ya da eğer sözleşmede böyle bir faiz oranı belirlenmediyse kanuni faiz oranı olan yıllık yüzde 9 üzerinden faiz işleyeceği önemle hatırlatılır.

 

Öte yandan yine Yargıtay tarafından verilen kararlar doğrultusunda e-faturanın içeriğinde borcun vadesi adına süre belirtilmesi de borçlu tarafı ilgili vade süresi sonunda temerrüde düşürmek için yeterli olmamaktadır. Bu noktada borçlu tarafın temerrüde düşürülebilmesi için e-faturada belirtilen vade süresinin sonunda borçlu tarafın temerrüde düşeceğinin e-faturada açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Eğer e-fatura üzerinde borçlunun vade süresi sonunda açık olarak temerrüde düşeceğine ilişkin bir ibare bulunmuyorsa da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1530. Maddesi gereği faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden otuz günlük sürenin sonunda kendiliğinden temerrüt hali meydana gelmiş olacaktır. Yine bu noktada belirtmek gerekir ki; temerrüt halinde ya taraflar arasındaki sözleşmede belirlenmiş olan temerrüt faiz oranı uygulanacak ya da eğer sözleşmede böyle bir faiz oranı belirlenmediyse TCMB tarafından her yıl için ayrı ayrı olarak belirlenen ve kanuni faizden daha yüksek olan oranlar üzerinden belirlenen faiz değeri uygulanacaktır. TCMB tarafından 2022 yılı için belirlenen temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 15,75’dir.

 

Son olarak e-faturanın karşı tarafa tebliğ tarihi konusuna da ayrıca değinmek isteriz. E-fatura düzenlendikten sonra borçlu tarafa ancak faturanın düzenlendiği tarihi takip eden 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağını önemle belirtiriz.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.