Türk Kanunları Altında ve Uygulamada İmza Sirkülerinin İçeriği ve İşlevselliği

İmza sirküleri, Şirket ve şube imza yetkililerinin tanımlandığı ve bu yetkilerin sınırlarının detaylı bir şekilde belirlendiği, noter huzurunda imzalanan resmi bir belgedir. İmza sirküleri uygulamada çoğunlukla şirketin temsil edildiği resmi makamlar, bankalar ve üçüncü kişiler tarafından istenilen bir belgedir. İmza sirkülerinde şirket temsilcilerinin imza yetkilerinin kapsamı ve derecesi gösterilir. Şayet Yönetim Kurulu üyeleri/Limited Şirket ortakları dışındaki kişilere de temsil yetkisi veriliyorsa, sirkülerde bu kişilerin hangi işlemlerde ve hangi ölçüde temsile yetkili oldukları da gösterilir. Bir işlem sırasında imza sirkülerinin ibrazı şirket adına imza edenlerin yetkilerini ispat etmelerine yarar.

İmza sirküleri, kuruluş aşamasında şirket (Anonim Şirket veya Limited Şirket) ana sözleşmesine dayanmaktadır. Her ne kadar Türk kanunları uyarınca üçüncü kişilerin imza yetkilisi olarak atanması mümkün kılınmış olsa da ana sözleşmede yer alan hükümler müdürlerin veya Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin maddelerdir.

Türkiye’de şubeler için ayrı bir Ana Sözleşme düzenlenmesinin gerek olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, şubeler, Ana Şirket’in Ana Sözleşmesine uygun olarak faaliyette bulunurlar. Bu durumda, şube temsilcinin vekâletnamesine dayanılarak imza sirküleri çıkarılır. Noter huzurunda hazırlanacak imza sirküleri vekâletnamedeki tüm hükümleri içerecek ve üçüncü kişiler karşısında Şirketi temsil ve ilzama yetkilendirecek şekilde hazırlanır.

Türkiye’de kurulmuş şirketler, kuruluş aşamaları tamamlanıp Ticaret Sicili’nde Ana Sözleşmeleri tescil edildikten sonra ve faaliyetleri sırasında Yönetim Kurulu (Anonim Şirketler için) veya Ortaklar Kurulu (Limited Şirketler için) toplantılarında alacakları kararla imza yetkililerini görevden alabilir, değiştirebilir veya atayabilir. Bu gibi durumlarda, yukarıda bahsedilen kararlar Ticaret Sicili’nde tescil edilmeli ve tescil üzerine yeni imza sirküleri Noter huzurunda hazırlanmalıdır.

Bu içeriğe ek olarak, Noter huzurunda hazırlanan imza sirkülerinde, Şube veya Şirket unvanı, Ticaret Sicilindeki tescil numarası ve tarih yer alır ve imza yetkilisinin Türkçe bilmemesi durumunda İngilizce-Türkçe tercüman beyanı da ayrıca eklenir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.