Deneme süresi kavramı İş Kanunu’nun 15. Maddesinde düzenlenmiştir. İş sözleşmelerinde en çok 2 ay süreyle deneme süresi kurulabilir. Toplu iş sözleşmeleri ile ancak en fazla 4 aya çıkarılabilir. Deneme süresi içinde tarafların her ikisi için de iş sözleşmesinin sona erdirilmesi için bildirim süresine gerek yoktur ve tazminatsız olarak feshedilebilir. Ancak işçinin deneme süresi içinde feshedilen iş sözleşmesi için ücret ve diğer hakları saklıdır. Her iş sözleşmesi deneme süresi içermez. Bunun için iş sözleşmesinde düzenleme olması gerekmektedir. Deneme süresi öngörülmemiş sözleşmelerde işverenin sözleşmeyi 2 ay içerisinde feshetmesi halinde işçi ihbar tazminatına hak kazanır. Deneme süresi düzenlemesi için Türk işçi ya da Türkiye’de çalışan yabancı işçiler (expat) için bir ayrım gözetilmemiştir. Diğer bir deyişle yabancı işçi de Türk işçinin haklarına haizdir.