Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan /dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ‘ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğü için süreler uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile süreler aşağıdaki şekilde uzatılmıştır:

-          Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için 30.09.2020,

-          Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için 31.03.2021,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt olmaları için 31.03.2021 tarihi son gün olarak belirlenmiştir.