Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 10.01.2018 tarihinde yayımladı. Yapılan düzenleme kapsamında sertifika başvurusu, sertifika sahibinin hak ve yükümlülükleri, sertifikaların tadili, vizesi, yenilenmesi, sona ermesi ve iptali konularında değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin 9. Maddesi değiştirilerek şu ifadeler eklenmiştir; Yapılan sertifika başvuruları Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığı tarafından 60 gün içerisinde değerlendirilir. Mevzuata uygun yapılmayan sertifika başvurularındaki eksiklikler tebliğ tarifinden itibaren 30 gün içinde giderilmelidir. Eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılarak başvuru evrakı iade edilir.

10. Maddede yapılan değişiklik ile sertifika başvurusunun uygun bulunması durumunda sertifikanın başvuru sahibine verileceği düzenlenmiştir. Başvurunun reddedilmesi halinde Kurum hesabına yatırılan ve içinde bulunulan yıl için geçerli olan sertifika alma bedeli başvuru sahibine iade edilir.

Madde 13 ile Sertifika yenileme başvurusu sırasında faaliyet konuları ve kategorilerinin ilave edilmesinin/çıkartılmasının ve/veya ticaret unvanının değiştirilmesinin talep edilmesi durumunda, yenileme bedeline ilave olarak herhangi bir bedel ödenmeyeceği hususunda değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğe 15/A maddesi eklenmiştir. İşbu madde ile vize süresi, sertifika yürürlük ve yapılan her yeni başlangıç tarihinden itibaren, yapım ve hizmet sertifikası için iki yıl, iç tesisat ve servis hatları sertifikası için bir yıl olarak belirlenmiştir. Yapım ve hizmet sertifikaları için vize başvuruları Doğal Gaz Piyasası Daire Başkanlığı tarafından en geç altmış gün içinde, iç tesisat ve servis hatları sertifikaları ise 15 gün içinde değerlendirilir. Sertifika sahibi vize yaptırmazsa, faaliyetine vize yaptırıncaya kadar devam edemeyecek, yeni müşteriler ile sözleşme yapamayacak ve dağıtım şirketine yeni müracaat dosyası sunamayacaktır.

Aynı yönetmeliğin 16. Maddesi de değiştirilmiştir. Sertifika yenileme süresi, sertifika sahibinin talebi üzerine sertifika süresinin bitiminden başlamak üzere en az on, en fazla otuz yıl olarak belirlenmiştir. Yapım ve hizmet sertifikası sahipleri yenileme için, sertifika süresinin sona ermesinden en fazla 180, en az 45 gün önce Kuruma, “Sertifika Yenileme Başvuru Dilekçesi” ve ilgili dilekçede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunabilir. Sertifika yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, sertifikanın yenilenmesi hakkındaki yazılı başvurunun yapıldığı tarihi izleyen 45 gün içinde Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca sonuçlandırılır.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.