DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ Yapılan değişikliklerle kurul kavramı yanı sıra kurum kavramı da kullanılmış. (5. maddede 7 fıkra) Lisans alma zorunluluğu olmayan kişilerin kapsamı şart konularak genişletilmiş. (11. maddede 2 fıkra) Kurumun inceleme yapacağı lisans başvuruları ile kurulun yapacakları faaliyet alanları kapsamında detaylandırılmış. Ayrıca kurumun kurula sunduğu lisans incelenmesinin reddi durumunda başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı bildirim günü 5 günden 10 güne çıkartılmış. (11. Maddede 3 fıkra a bendi) İbraz edilecek belgelere ana sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil belgesi eklenmiş. (11. madde 3. Fıkra son)  Lisansın verileceği 90 günlük süre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi yerine yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir yazılı bildirim tarihten itibaren olarak değiştirilmiştir. (11. madde 4. Fıkra) Yeni düzenlemede bir önceki maddedeki süreye uygun olarak düzenlenmiş ve bir bedel tahsilatı öngörülmüştür. (14. madde) Tadil ücreti alınmayacak alanları belediye ve belediye şirketlerine yapılan hisse devriyle sınırlamış. (15. madde 4. Fıkra) Belirli faaliyet alanlarında lisans yenileme sınırlanmış ve kurum ve kurul arasında bölünmüş. Lisans yenileme başvurularının sonuçlanması için olan süre 90 güne çıkartılmış. Bedelin tahsil edildiğine ilişkin yazılı bildirim 30 gün olarak belirlenmiş. Ayrıca lisans yenileme işlemini onay yetkisi başkanlık makamına da verilmiş. (42. madde 1. Fıkra) Doğalgaz depolama lisansı sahibi tüzel kişiler için sermaye değişimi onaya tabi hale gelmiş ve maddeye istisna eklenmiş. (42. madde 3. Fıkra) Onaya tabi olan imtiyaz tesislerine istisna getirilmiş ve sadece kurula bildirim yapma yükümlülüğü getirilmiş. (42. madde 5. Fıkra) Lisansta belirtilen reşit olmayan çocukların reşit olması halinde kuruma bildirim yapılması ve tadil talebinde bulunulması şartı getirilmiş. (Ek3 4 madde b bendi) Lisans başvurusunda sunulacak olan evrakların kapsamı genişletilmiş.