Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi

pharmacist

18/12/1953 tarihli 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun (“Kanun”) ’un verdiği yetkiyle Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan; Eczacılıkta Uzmanlık eğitimini, uzmanlık belgelerinin verilmesini ve Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (“Kurul”) ’nun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ve bu kapsamda Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu ile eczacılık alanında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili Eczacılık Fakülteleri (“Fakülteler”), uzmanlık eğitimi ile ilgili program ve kişileri kapsayan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 21 Ekim 2016 Cuma Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Yayımlanan yönetmeliğe göre oluşacak Kurul’da 11 asıl üye ile aynı sayıda (11) yedek üyenin nasıl belirleneceği ve toplantı-karar yeter sayıları açıkça düzenlenmiştir.

Uzmanlık eğitim ilgili dalda uzman olan ya da Kurul kararı ile eğiticilik hakkı kazanmış profesör, doçent ve yardımcı doçentler tarafından verilmekle birlikte, bu eğitim Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim standartlarını içeren çekirdek eğitim müfredatını karşılamalıdır.

Bu yönetmelikle Uzmanlık öğrencisinin eczane açamayacağı ve işletemeyeceği, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında hiçbir işte çalışamayacağı aksi taktirde ilgili fakülte tarafından ilişiği kesileceği de kesin olarak belirtilmiştir.

Uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şart koşulmuş ve Uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girilebilmesi için tez hazırlanması zorunlu kılınmış, ayrıca eğitimini başarıyla tamamlayan ve program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girmeye hak kazanacaktır. Uzmanlık eğitimini başarıyla bitirenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenerek tescil edilecektir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.