Barlas Hukuk olarak Finansal Teknoloji (Fintek) Hukuku konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğimiz alanlardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz: 

 • Online pazar yeri, sosyal medya ve e-ticaret şirketlerine kuruluşundan devam eden sürece kadar hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi;

  • Bu kapsamda bu şirketlerin internet sitelerine ait kullanıcı üyelik, abonelik, alan kiralama, gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması
  • Çerez ve veri koruma politikalarına ilişkin metinlerin hazırlanması,
  • Mesafeli satış sözleşmesinin ve kullanıcı bilgilendirme formlarının hazırlanması,
  • Online alışveriş sistemlerinin oluşturulması sürecinin takibi,
  • Reklam sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve yazılması,
  • Kayıt ve tescil işlemlerinin yapılması vb.
 • Yeni oluşturulan içerik ve aplikasyonlara yönelik marka/tescil başvurularının yapılması ve süreçlerinin takibi,

 • İçerik ve yer sağlayıcıların hukuki sorumluluklarına ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile açılan veya açılacak davalardan avukatlık hizmetlerinin verilmesi,

 • İnternette paylaşılan bir içeriğin veya müstehcen görüntülerin kaldırılması ile bunların paylaşılması sebebiyle açılacak ceza ve tazminat davalarının takibi,

 • Bilişim sistemleri yoluyla işlenen;

  • Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin ceza davalarının açılması ve takibi,
  • Hakaret, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarınna ilişkin ceza davalarının açılması ve takibi,
 • TCK m. 245’te düzenlenen “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçundan doğan davaların yürütülmesi,

 • TCK m. 243’te düzenlenen “bilişim sistemine girme” suçundan doğan davaların yürütülmesi,

 • TCK m. 244’te düzenlenen “bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” suçundan doğan davaların yürütülmesi,

 • TCK m. 245/A’da düzenlenen “yasak cihaz veya programı imal veya ithal etme, satma, satışa aracılık etme, bulundurma, kullanma, başkalarına verme, nakletme, depo etme vb. ” suçundan doğan davaların yürütülmesi