İthalatta Gözetim Uygulanmasina İlişkin Tebliğ

GÖZETİM UYGULAMASI

Ekteki tabloda belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilecektir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacaktır.

BAŞVURU

Bu gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilme imkanı vardır.

Elektronik imza sahibi kişilerin bu Tebliğ kapsamında firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği (İthalat: 2023/21) çerçevesinde yapılacaktır.

Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Yeni Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, “Tebliğ/Karar” alanında ise bu Tebliğ seçilecektir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanmak suretiyle başvuru tamamlanacaktır.

Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilecektir. Bu durumda tebliğin Ek-1’inde yer alan başvuru formu kullanılacak ve başvuru sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenecektir.

İNCELEME

İthalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilecektir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilecektir.

GÖZETİM BELGESİ DÜZENLENMESİ VE BAŞVURU SAHİBİNE BİLDİRİMİ

Gözetim belgesi elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulacaktır. Bildirimde, sistem tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alacak ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, gözetim belgesinin sistem kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulacaktır. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde sisteme kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılacaktır.

YAPTIRIM

Başvuru ya da inceleme aşamasında sunulan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar gözetim belgesi düzenlenmeyecektir.

GÖZETİM BELGESİNE VE GÖZETİM BELGESİNİN KULLANIMINA AİT BİLGİLER

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Bu tebliğ ile 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

TEBLİĞİN UYGULANACAĞI EŞYALAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.