Anayasa mahkemesi Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 11. Maddesini iptal ederek, imar planı değişikliği yapılan ve yıllardır kamulaştırılma bedeli ödenmeyen gayrimenkullerin kamulaştırma bedellerinin imar planı değişikliği yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle kısıtlanmasına ve bu sürenin 2021’e kadar uzamasına engel oldu. Şöyle bir örnekle açıklamak gerekirse; Ahmet beyin sahibi olduğu gayrimenkul üzerinde devletin bir organı tarafından 2011 yılında kamulaştırma karar verilmiştir ve tapudaki şerhler hanesine bu husus işlenmiştir. Bundan dolayı Ahmet Bey, Kamulaştırma Kanunu ilgili maddesine göre 5 yıl süreyle gayrimenkulü üzerinde tasarrufta bulunamamaktadır. 2016 yılına gelindiğinde Ahmet Bey, kanundaki 5 yıllık sürenin dolmasına sevinmek üzereyken ilgili kanuna eklenen geçici 11. Madde ile gayrimenkulü üzerinde 2021 yılına kadar tasarrufta bulunamayacağını üzülerek öğrenmiştir. Ancak Anayasa mahkemesi bu geçici 11. Maddeyi geçtiğimiz günlerde iptal etti ve böylece imar planı değişikliğine gidilen Ahmet Beyin gayrimenkulü üzerinde tasarruf hakkına kavuşmuş oldu. Diğer bir deyişle; devletin ilgili organı Ahmet Beyin kamulaştırma bedelini ödemek durumunda kalacaktır.