Kısa çalışma ödeneği, haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde başvurulabilecek bir güvencedir. Böylece İŞKUR tarafından üç ayı aşmamak üzere işçilere çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır. 

Bu kapsamda işçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmektedir. Ancak işçinin bu ödenekten yararlanabilmesi için kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olması şarttır.

Başvurular 24.03.2020 itibariyle başlamış olup www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurular yapılacaktır. Buradan talep formu ve destekleyici belgelerle birlikte ödenekten yararlanacak işçiler listesi sisteme yüklenmelidir. Bu talep sonrasında uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Bakanlığı’na başvuru gönderilir. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden talep formu doldurularak ve ek belgeler sunularak yapılmalıdır. Ek belge, bu ödenekten yararlanacak çalışanlar listesi ve eğer varsa kısa çalışmaya ilişkin yönetimsel bir karardır. Kısa çalışma erken sona ererse İŞKUR’a bildirilmesi gerekecektir. Covid-19 nedeniyle uygulama tamamen güncellenmiş ve tüm süreç online şekilde yürütülüp sonuçlandırılma kararı alınmıştır.

Normal süreçte uygunluk tespiti gerekirse yerinde inceleme yapılarak gerçekleştirilen bir dönemdir ancak Covid-19 nedeniyle İŞKUR kendi sitesinde şu şekilde bir düzenleme yapmıştır, tespit sürecini kısaltmıştır:

        Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.

        İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.

        Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

        İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.

        Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.

        Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 

 

Talep uygun bulunduğu takdirde elektronik posta yoluyla cevap verilir. Talebi uygun bulunan işverenler, kendilerine bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir. Hangi belgelere ihityaç duyulduğunu öğrenmek için bizimle info@barlaslaw.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ne kadar ödeme yapılır?

İşçinin son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır.

Örnek: 2.622 TL brüt ücret için ödenek 1.561 TL

!! Kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Ödeme ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

İşçinin çalışma yapmadığı süreler için ödeme işçinin kendisine PTT Banka aracılığıyla ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor.