Türkiye’de resmi olarak ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart 2020 tarihinden bu yana Koronavirüs salgınının yayılma hızının engellenmesi ve virüsün ekonomik hayata etkilerinin azaltılması için bir dizi tedbirler alınmıştır. Bu bağlamda paket turlarla ilgili olarak da yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine göre; katılımcı, Koronavirüs nedeniyle paket tur sözleşmesini feshettiğinde turu düzenleyen şirket feshin kendisine bildiriminden itibaren 14 gün içinde tur bedelini katılımcıya iade etmelidir. Ancak yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca; 05.02.2020 tarihinden sonraki ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket turların bedellerinin iadesi, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde yapılacaktır. Dolayısıyla oluşan yeni durum şu şekildedir: Koronavirüs nedeniyle feshedilen paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadeleri 14 gün içinde; 05.02.2020 tarihinden sonraki ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket turların bedellerinin iadesi ise uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen 14 gün gün içerisinde yapılacaktır.