Şirket Kuruluş Sözleşmeleri Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanacak

Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, kuruluş aşamasında sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ 06/12/2016 tarihinde resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MERSİS’te hazırlanacak sözleşme, şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde kurucuların bizzat kendileri veya temsilcilerinin hazır bulunması halinde imzalanacaktır. Kurucu veya temsilcilerin işitsel/görme engelli olması, dil bilmemesi, okur-yazar olmamaları, Türk vatandaşı olmayanların durumu ya da reşit olmadıkları haller özel olarak düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ uyarınca, kişilerin kimlikleri doğrulandıktan sonra taraflar beyan verecek ve MERSİS’ten alınacak nüsha kurucu ve temsilciler tarafından Ticaret Sicil Müdürü huzurunda imzalandıktan sonra görevli müdür tarafından imzalanarak mühürlenecektir. Mühürlenen sözleşmeye ait bir nüsha Sicil Müdürlüğünce alınarak, şirketin tescil başvurusu ile birlikte saklanacaktır. İmzalanan sözleşmenin onayından itibaren 3 ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, sözleşmede imzası bulunanların şirketin kurulması yönündeki iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları gerekir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.