Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik

18.08.2017 tarihli 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, önceki Yönetmelik’te İş Kanunu’nun 53. maddesinde öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile en çok üçe bölünebiliyorken, yeni düzenleme gereğince bu izin süreleri bölümler halinde kullanılabilecek.

Bununla birlikte, alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü olacak. Ayrıca Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3.fıkrasında yapılan düzenleme gereğince yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanacak.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.