Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çıkarılan Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31.03.2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Karardır.

Amaç: Aşağıda belirtilen şekillerde ihracatın desteklenmesidir:

*  Türk şirketlerinin yurtdışı fuarlara katılımı ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımların sağlanabilmesi,

* Türk firmaların tanınabilirliğinin artırılması ve işbu firmaların ürünlerinin tanıtılması, ihracatının sağlanması ve dış pazarda rağbet görmesi.

Bahsi geçen destek:

  • Yurtdışında fuar organizasyonu gerçekleştiren ilgili organizatörler,
  • Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel olarak katılan şirket, kurum ve kuruluşlar,
  • Fuar organizasyonuna iştirak eden şirket, kurum ve kuruluşlar

tarafından yapılan harcamaların devlet ve ilgili kurumu aracılığıyla karşılanmasıdır.

Karar ile kararlaştırılan ve uygulanacak destek miktarı, ilgili kararda belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla fuarın ve katılımcının niteliğine göre %50- %75 arasında bir miktara tekabül etmektedir. (Kararlaştırılan sınırlar ilgili kararda yer almaktadır.)

Yurtdışı fuarlara katılım desteğinden yararlanmak için ilgili karar ve mevzuattaki sürelere uyularak ilgili ve yetkili mercilere başvuru yapılması gerekmektedir. Bireysel düzeyde düzenlenen fuarlardan yararlanabilmek için fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, fuarın bitiş tarihini müteakip de en geç üç ay içerisinde katılımcının üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi zorunludur. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave 30 iş günü süre verilir. 30 gün içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

Söz konusu desteğe esas tutar,   yurtdışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve/veya sektör bazında da belirlenebilir.

Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya mahsus olmak kaydıyla Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımından yararlanabilir.

Bu karar kapsamında yer alan destek üst limitleri her takvim yılı başında  (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Bu kararda yer alan tüm destekleri kaldırmak, güncellemek, usul ve esaslarına yer vermek, verdiği desteği geri çekmek veya tamamen geri almak ve ilgili maddi ve şekli tüm değişiklikleri yapmak, müeyyide uygulamak hususunda Bakanlık yetkilidir.

barlas-law-firm-logo-white

Adres

AGAOGLU MASLAK1453
Maslak Mah. Tas Yoncası Sok.
C7 Blok D:45 Kat:8
Sariyer Istanbul – Turkey

+90 212 274 99 53 / 54
info@barlaslaw.com

© 2019 Barlas Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

site by boozaa

error: Bu içerik korumalıdır.