Türkiye’de yerleşik bir gerçek veya ortakları yabancı olsa bile bir tüzel kişinin yurtdışından araç getirmesi mümkün değil. Yabancıların kendi şahsı adına yurtdışından araç getirmesi ise birtakım şartlara bağlıdır. Yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmalı. Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekiyor. Taşıt Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir ve getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değil sadece getiren kişi ve varsa onun yine yurtdışında yerleşik eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabiliyor. Ayrıca Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ise ikamet tezkeresinde belirtilen süreyi aşamaz. (Yani 730 günlük ve ikamet süresi olmak üzere iki sınır var.) 730 günlük süresinin tamamını kullanan kişi çıkış tarihinden itibaren 185 gün yurtdışında bulunmadan aynı veya farklı bir taşıtı Türkiye’ye getiremez. Yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir. Yani yabancının getirip iki yıl boyunca kullandığı aracın veya başka bir aracın tekrar getirilmesi için taşıt yurtdışına çıkarılmalı ve 185 gün orada kalmalı.